Seminární práce studentů

(Katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV UK Praha)

 

Zimní semestr 2001/02 Menšiny, antidiskriminační politika a praxe (kurz č. S 2631)

Rovné příležitosti mužů a žen v České republice v kontextu začlenění do Evropské unie (Krainová)

OPATŘENÍ NA PODPORU ROVNOSTI V IRSKÉ REPUBLICE (Tylová) WORD VERSION

Náhradní péče o rómské děti (Řáhová)

Rasová diskriminace ve školství v České republice (Drahoňovská)

Domácí násilí páchané na ženách – věc nikoli soukromá (Kupčíková)

 

Letní semestr 2001/02 Romové v Evropě a politika inkluze (kurz č. S 2631)

Petra Tylová: STRUKTURY KRAJSKÉHO ÚŘADU UMOZŇUJÍCÍ PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ ROMSKÝCH KOMUNIT V KRAJI

Denisa Haubertová: Romské reprezentace v ČR

Kohoutek: Postavení a marginalizace Romů v ČR a na Slovensku

Markéta Vavrečková: Charakteristiky nových pravicových stran a jejich spojení s rasismem

Leona Kupčíková: Interkulturní vzdělávání a příklad interkulturního vzdělávání na základních školách podle projektu Varianty

Petra Drahoňovská: PROJEKT VARIANTY

 

Vybrané práce studentů v angličtině jsou zde