Vybrané texty, dokumenty a výtahy z přednášek (Romové a politika inkluze)

 

 

Přednáška Hany Syslové dokument ve Wordu

Legislativa a vzdělávání romských dětí dokument ve Wordu

Článek Jany Hejkrlíkové dokument ve Wordu

Romové a Rada Evropy dokument ve Wordu